Institut Jaume Mimo, Carrer de la Serra de Galliners, Cerdanyola del Vallès, Espanya
Finished 26 / 05 / 2018
Funded!
Received
€ 1.230
Minimum
€ 974
Optimum
€ 2.074
41 Backers
Contributing € 5
Aparició als agraïments de crèdit

Aparició del nom o de l'entitat als títols de crèdit del documental. Cal tenir en compte que el documental es presentarà a concursos i es difondrà per mitjans de comunicació diversos.

> 05 Backers
Contributing € 15
Aparició als agraïments i entrada per a la projecció inaugural

Aparició del nom o de l'entitat als títols de crèdit del documental. Cal tenir en compte que el documental es presentarà a concursos i es difondrà per mitjans de comunicació diversos. A més, s'obtindrà una entrada gratuïta per a la projecció.

> 14 Backers
Contributing € 25
Aparició als agraïments, entrada per a la projecció inaugural i accés online (d'estrena) a la pel·lícula

Aparició del nom o de l'entitat als títols de crèdit del documental. Cal tenir en compte que el documental es presentarà a concursos i es difondrà per mitjans de comunicació diversos.
Entrada gratuïta per a la projecció.
Accés online (d'estrena) a la pel·lícula.

> 09 Backers
Contributing € 50
Logotip empresa als crèdits (mida petita) + accés a les entrevistes sense editar, als guions i al material didàctic

Aparició del logotip de l'empresa o entitat col·laboradora en mida petita.
Accés a les entrevistes sense editar, als guions i al material didàctic emprat.

> 02 Backers
Contributing € 100
Logotip empresa o entitat als crèdits (tamany gran) + accés a les entrevistes sense editar, als guions i al material didàctic

Aparició del logotip de l'empresa o entitat col·laboradora en mida gran.
Accés a les entrevistes sense editar, als guions i al material didàctic emprat.

> 03 Backers

About this project

Fem un documental de la gent gran de la residència municipal de Cerdanyola
Task Minimum Optimum
Formació guió i pla de comunicació
Una periodista antropòloga amb experiència en projectes de recuperació de la memòria (Laia Seró), juntament amb una periodista (Anna Bonet) i un guionista (Edu Sola), han fet la formació de l'alumnat expert en el guió del documental. Es tracta de 6 sessions de formació als guionistes i dues als experts en comunicació.
€ 400
Formació rodatge i muntatge
Una cineasta, Coralie Martin, acompanya l'alumnat que exerceix el rol de tècnic durant el rodatge i la presentació de l'equip previ. Després del rodatge assessorarà els muntadors. Es tracta de dues sessions prèvies al rodatge, la preparació de material d'educació audiovisual, amb exemples de documentals per inspirar-nos, dues sessions de tres hores de rodatge i dues sessions d'una hora i mitja per al muntatge.
€ 500
Sessions extres de rodatge i muntatge
Aquestes sessions servirien per preparar millor el rodatge, per poder rodar més imatges recurs i per fer un acompanyament millor als muntadors.
€ 500
Infrastructure Minimum Optimum
Comissions
Comissions derivades de l'ús de la plataforma de micromecenatge i de les transaccions bancàries, així com per a l'ús de PayPal.
€ 74
Lloguer de la sala de projecció i pica-pica
La sala on poder fer una projecció oberta al film té un cost, així com un petit pica-pica.
€ 300
Material Minimum Optimum
Lloguer de l'equip de rodatge
Per a les dues sessions de rodatge, necessitaríem una càmera i un equip de so.
€ 300
Total € 974 € 2.074
Necessary
Supplemental

General information

De ben segur que en algun moment has tingut l’oportunitat d’escoltar per part d’algun dels teus avis, els teus tiets, un veí o qualsevol altra persona gran, alguna història del seu passar. Potser recordes quedar-te adormit durant la migdiada sota l’escalfor de les paraules de la teva àvia explicant-te alguna batalleta de quan era jove. Les històries de la nostra gent gran ens ensenyen moltes lliçons de vida i ens entretenen, però sobretot ens permeten reviure el passat, imaginar-nos la vida de fa unes quantes dècades. En aquest projecte tindrem l’oportunitat de reviure i plasmar els moments més destacats de la vida ens ancians de Cerdanyola i deixar-ne constància.

En aquest projecte ens proposarem fer un documental on plasmarem la vida dels usuaris i usuàries de la Residencia Assistida, Centre de Dia i Casal de la Gent Gran de Cerdanyola del Vallès, centrant-nos especialment en la Guerra Civil i la postguerra. Ho farem amb l’ajuda de professionals del sector audiovisual, que ens faran un cop de mà creant els guions, durant el rodatge i en el muntatge final.

Per fer-ho, treballarem per equips durant la recollida de dades i després en grups d’experts, de manera que cadascú tindrà un rol per poder assolir un repte complex com és rodar un documental.

Finalment, es realitzaran dues projeccions, una oberta i una altra per a la comunitat de la residència. Tots ells podran valorar el resultat final. Tot i això, durant tot el procés, els professionals i el professorat de les matèries implicades (Àmbit lingüístic, Economia i Ciències Socials) aniran avaluant el treball, per tal de regular les tasques.

Description of the project. Main features, strengths and differentials.

  • Planificar, textualitzar i revisar textos de diferent tipologia i de formats diferents en un context real i significatiu (regles del joc, relat de vida, guions, cartes, cartells, invitacions, entrades, instàncies, etc.)
  • Crear un pla de finançament per al projecte.
  • Treballar en equip de manera cooperativa amb un objectiu comú.
  • Conèixer i utilitzar diferents aspectes del llenguatge audiovisual.
  • Emprar eines d’edició de vídeos.
  • Reviure a través de gent protagonista dels fets, moments de la història del país, com són la Guerra Civil i la Postguerra. Establir un lligam amb una generació que aparentment és llunyana.
  • Intercanviar oralment visions del món diferents i produir textos orals com les entrevistes a la gent gran

Why this is important

El projecte en els seus inicis era més petit, com un aprenentatge-servei de convivència intergeneracional. La gent gran volia la companyia dels joves i tenia l'oportunitat de compartir la seva vida; i els adolescents aprenien dels ancians.

L'objectiu a l'inici havia de ser crear relats de vida dels usuaris i usuàries i fer una exposició per deixar-ne constància, evitant que aquest llegat de saviesa es perdés.

El propi alumnat va demanar fer créixer el projecte.

Team and experience

Som un centre d'ESO públic que fa anys que treballa per projectes. Jo, com a professor, he desenvolupat diversos projectes en diversos instituts, però en aquest la clau està en que està autogestionat per l'alumnat i la iniciativa de fer el crowdfunding neix d'ells mateixos i elles mateixes.

Social commitment