Funded!

Amb ulls de Malawi

+

By: Amb ulls de Malawi

Un projecte d'intercanvi amb dones joves i un document audiovisual per la descoberta i el diàleg a través de la música!
Social, Communications, Educational, Cultural
  • € 3.735 received
  • 23/09/2015 finished

100% Financed