Funded!

Bikimel D.O. La construcció d'una veu

+

By: Bonnemusica

Documental sobre com es construeix una identitat musical, a través del procés creatiu de Bikimel
Communications, Cultural
  • € 2.865 received
  • 16/08/2013 finished

114% Financed