Find a project

In progress! Now 4 the optimum
Jande Editorial's header image

Jande Editorial

+

By: Jande Editorial

Editorial catalana que generarà un espai de qualitat per les veus racialitzades i migrants. La literatura que hem trobat a faltar.

  • Cultural
  • € 18.228 received
  • 6 days remaining

110% Financed