1. urteurrena elkarrekin loratzen (ESP: 25 aniversario floreciendo juntas)

 • Location Hondarribia, Espainia
Finished 16 / 11 / 2022
Funded!
Received
€ 14.055
Minimum
€ 11.784
Optimum
€ 26.986
241 Backers
Channel
 • Contributing € 5

  1. Laguntza mota

  EUS
  Dohaintza honetan ez da bueltan oparirik jasoko.

  ESP
  COn esta donación no se recibirá ningún obsequio.

  > 08 Backers
 • Contributing € 15

  2. Laguntza mota // 2ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Loratzen jaialdirako espreski diseinatu dugun Tote Bag bat lortuko duzu. Behin kanpaina amaituta zurekin jarriko gara harremanetan kolorea eta diseinua aukeratzeko.

  ESP
  A cambio de esta donación obtendrás una Tote Bag que hemos diseñado expresamente para el evento Loratzen. Una vez finalizada la campaña nos pondremos en contacto contigo para elegir el color y el diseño.

  > 88 Backers
 • Contributing € 30

  3. Laguntza mota // 3ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Loratzen jaialdirako espreski diseinatu dugun kamiseta lortuko duzu. Behin kanpaina amaituta zurekin jarriko gara harremanetan kolorea, neurria eta diseinua aukeratzeko.

  ESP
  A cambio de esta donación obtendrás la camiseta que hemos diseñado expresamente para el evento Loratzen. Una vez finalizada la campaña nos pondremos en contacto contigo para elegir el color, talla y el diseño.

  > 47 Backers
 • Contributing € 50

  4. Laguntza mota // 4ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Loratzen jaialdirako espreski diseinatu dugun Tote Bag-a eta kamiseta lortuko duzu. Behin kanpaina amaituta zurekin jarriko gara harremanetan koloreak, neurria eta diseinua aukeratzeko.

  ESP
  A cambio de esta donación obtendrás la Tote Bag y la camiseta que hemos diseñado expresamente para el evento Loratzen. Una vez finalizada la campaña nos pondremos en contacto contigo para elegir el color, talla y el diseño.

  Jarraian erakusten dizugun kamisetaren diseinua @mapatxe diseinatzaileak Jaizkibel Konpainiari oparitutakoa da

  > 58 Backers
 • Contributing € 150

  5. Laguntza mota // 5ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Loratzen jaialdirako espreski diseinatu dugun Tote Bag-a, kamiseta eta zapia lortuko duzu. Behin kanpaina amaituta zurekin jarriko gara harremanetan koloreak, neurria eta diseinua aukeratzeko.

  ESP
  A cambio de esta donación obtendrás la Tote Bag, la camiseta y el pañuelo que hemos diseñado expresamente para el evento Loratzen. Una vez finalizada la campaña nos pondremos en contacto contigo para elegir el color, talla y el diseño.

  > 10 Backers
 • Contributing € 300

  6. Laguntza mota // 6ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Jaizkibel Konpainiak zuen herria edo elkarteetan Bideo-forum-a eta hitzaldi bat antolatzeko aukera eskaintzen du. Zuekin harremanetan jarri eta eguna hitzartuko dugu.

  ESP
  Con esta donación la Compañía Jaizkibel ofrece la posibilidad de organizar en vuestras localidades y/o asociaciones un video-forum y una charla. Nos pondremos en contacto con vosotras y concertaremos un día.

  > 02 Backers
 • Contributing € 500

  7. Laguntza mota // 7ª modalidad de ayuda

  EUS
  Dohaintza honen truke Jaizkibel Konpainiak Loratzen jaialdirako espreski prestatu duen Ibilaldi Historikoarekin ekintzaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Kanpaina amaitzean harremanetan jarriko gara eta eguna hitzartuko dugu.

  ESP
  A cambio de esta donación tendréis la oportunidad de disfrutar del Paseo Histórico que la Compañía Jaizkibel ha preparado expresamente para el evento Loratzen. Al finalizar la campaña nos pondremos en contacto y pactaremos el día.

  > 02 Backers
 • Contributing € 1.000

  8. laguntza mota // 8ª modalidad de ayuda

  EUS
  Zu(r)ekin batera, sortu dugun materialaren kopuru bat zehaztuko dugu eta hitzaldi zein ibilbide historikoaren aukera ere sartuko da dohaintza honen truke.

  ESP
  Junto a vosotras, acordaremos una cantidad del material que hemos creado y a cambio de esta donación se incluirán también la posibilidad de una charla y un Paseo Histórico.

  > 03 Backers

About this project

Jaizkibel Konpainiaren izena eta izana elkarrekin osatzera goaz

Needs Task Minimum Optimum
Ibilbide historikoa, loratzen, kontzertuak eta zebitzu teknikoa // Paseo Histórico, Catering, conciertos y servicios técnicos
EUS Diru kantitate hau hiru hiru zerbitzu zehatz ordaintzeko erabiliko da. Alde batetik, herri bazkaria aurrera eraman ahal izateko kontratatu dugun katering-erako eta espazio hori ongi babesteko kontratatu behar dugun teknikariarako, eta, bestetik, egunaren bukaeran emango diren kontzertuko musikariei ordaintzeko. Prezioa IVA barne dago kalkulatuta. ESP Esta cantidad se destinará al pago de tres servicios concretos. Por un lado, para el catering que hemos contratado para poder llevar a cabo la comida popular y para el técnico que tenemos que contratar para montar bien ese espacio, y por otro, para pagar a las y los músicos del concierto que se van a dar al final del día. El precio está calculado incluyendo el IVA.
€ 8.788
Needs Infrastructure Minimum Optimum
Ekitaldirako beharrezko azpiegitura // las infrastructuras necesarias para el evento
EUS Diru kantitate hau (berriro ere IVA gehituta) ezinbestekoa izango da jaialdiko programa aurrera eraman ahal izateko. Batez ere, Herri Bazkaria eta Kontzertuen ekitaldietarako beharrezkoak direnak dira. Bestek beste, honakoak: komun eramangarriak, soinu eta argi teknikariak eta ekitaldia espazio publikoan egiteko beharrezkoak izan diren permiso eta seguru bereziak. ESP Esta cantidad de dinero (una vez más calculado con el IVA) será imprescindible para poder llevar a cabo el programa del festival. Son, sobre todo, las necesarias para los actos de la comida popular y los conciertos. Entre otros, los servicios portátiles, los técnicos de sonido y luz, y los permisos y seguros especiales necesarios para poder celebrar el evento en el espacio público.
€ 2.996
Needs Material Minimum Optimum
Komunikazioa, herri bazkaria eta kontzertuetarako beharrezko materialak // Materiales necesarios para las comunicaciones, la comida popular y los conciertos
ESP Atal honi dagokio kontratatu edo produzitu behar izan ditugun materialaren kostua. Alde batetik, Herri Bazkarirako beharrezkoak izan dira honakoak erostea: edalontzi berrerabilgarriak, aulkien alokailua, ogia eta basura poltsak. Jaialdiaren komunikazioari dagokionez, gastuak egon dira kartelgintzarako. Azkenik, Kontzertuen ataletarako alkohola eta izotza erosi behar da. ESP Corresponde a este apartado el coste del material que hemos tenido que contratar o producir. Por un lado, para la comida popular han sido necesarios adquirir vasos reutilizables, alquiler de sillas, pan y bolsas de basura. En cuanto a la comunicación del festival, ha habido gastos para producir la cartelería. Por último, para la sección de conciertos habrá que comprar alcohol y hielo.
€ 15.202
Total € 11.784 € 26.986
Necessary
Supplemental

General information

EUS
25 urte bete ditu Jaizkibelek, eta hori ospatzeko egun handia antolatu dugu urriaren 22an. Egun horren aitzakian material eta proposamen berriak lantzen aritu gara, tartean Ibilaldi Historiko bat, konpainiaren historia eta emakumeak alardean parte hartzeko borrokaren nondik norakoak biltzen dituena, baina dagoeneko bete egin da taldea.
Horregatik, kanpaina bat jarri dugu martxan, denon eskura jartzeko testuinguru honetan sortutako lana eta bide batez, urriaren 22an antolatu dugun jaialdiaren antolaketarekin laguntzeko.

25 urteak ospatuko ditugu, nola ez, baina aldi berean ez dugu ahazten gure helburua betetzeko asko falta zaigula oraindik, eta urte osoan zehar lan horrekin aurrera egiten laguntzeko kanpaina izan nahi du honek. Badakigu, beti hor egon dela hainbat jende gu babesten, gure aurrera urrats bakoitza txalotzen, ospatzen, eta badakigu, orain ere hor egongo zaretela. Baina bueltan zeozer eskaini nahi dizuegu ere!
Denn artean lortu dugulako landatutako hazia lore bilakatzea, berehala fruituak elkarrekin dastatzeko txanda izango da!

ESP
Jaizkibel cumple 25 años, y para celebrarlo hemos organizado un gran día el 22 de octubre. Con el pretexto de este día hemos estado trabajando en nuevos materiales y propuestas, entre ellos un Paseo Histórico que recoge la historia de la compañía y los entresijos de la lucha por la participación de las mujeres en el Alarde, pero el grupo ya se ha llenado.
Por ello, hemos puesto en marcha una campaña para poner al alcance de todas y todos el trabajo generado en este contexto y, de paso, colaborar con la organización del festival que hemos organizado el 22 de octubre.

Vamos a celebrar los 25 años, cómo no. Pero al mismo tiempo, no olvidamos que todavía nos falta mucho para cumplir nuestro objetivo, y esto pretende ser una campaña para ayudar que sigamos en este trabajo a lo largo de todo el año. Sabemos que siempre ha habido gente apoyándonos, aplaudiendo, celebrando cada paso de y con nosotros, y sabemos que ahora también estaréis ahí. ¡Pero también queremos ofreceros algo de vuelta!
Porque entre todas y todos hemos conseguido que aquella semilla inicial se convierta en flor, y porque ¡enseguida será el turno de degustar juntas los frutos obtenidos!

Description of the project. Main features, strengths and differentials.

EUS
Jaizkibel Konpainiak antolatu duen eguneko ospakizuna irekia izatea nahi dugu, herritar guztiei zabalik egongo dena, baita zuri ere, baina etorri ezin baduzu, bertan eskuragarri jarriko ditugun materialak eskaini nahi dizkizugu ere.

Horretaz gain, urte osoan zehar, kontzientziazio eta memoria ariketa ezberdinak mahai gainean jartzen jarraitu nahi dugu, eta aldez aurretik antolatu eta eskaintzeko proposamena egiten dizuegu ekimen honen bidez. Bereziki hiru formatu mahai gaineratu nahi ditugu:

 • Bideo Foruma: Jaizkibelek produzitutako "Aurrera egin badugu" dokumentala eskaini eta konpainiako kideekin eztabaidaguneak sortzeko.
 • Hitzaldia: azken urteetako ibilbilbidearen berri eman, egun ditugun erronkak mahai gaineratu eta aurrera begirakoak elkarrekin konpartitzeko.
 • Ibilbide historikoa: Hondarribian bertan, gure historiaren berri eman sinbolikoak izan diren guneetatik pasaz.

ESP
Queremos que la celebración de este día organizado por la Compañía Jaizkibel sea abierta; abierta a toda la ciudadanía, también a ti. Pero si no puedes venir, también te queremos poner a disposición los medios para ayudar en la medida que te sea posible.

Además, a lo largo de todo el año, pretendemos seguir prestando diferentes actividades ligadas a la concienciación y memoria histórica, por lo que, con esta iniciativa os proponemos una anticipación de todo ello. En particular, queremos añadir tres mesas de formato:

 • Video Forum: ofrecer el documental "Aurrera egin dugu" producido por Jaizkibel y crear espacios de debate con los miembros de la compañía.
 • Conferencia: dar a conocer la trayectoria de los últimos años, añadir los retos que tenemos por delante y compartir las perspectivas a futuro.
 • Recorrido histórico: en Hondarribia, informar sobre nuestra historia pasando por espacios simbólicos.
mg-0807.jpg a1a3d4f8-59fc-4d75-9538-d0428f92d482.jpg

Why this is important

EUS
Emakumeok bizitzako espazio guztietan berdintasunez parte hartzeko konbentzimenduak ekarri gaitu honaino, eta argi dugu, irailak 8tik at egiteko asko dagoela. Egunero-egunero egin behar den kontzientziazio, elkarrizketa eta hausnarketa prozesua dela. Horri bide eman nahi diogu arten, beste 25 urte pasa ez daitezen herriaren alarde bakar eta parekidea ezagutu gabe.

Gure alboan urte luze hauetan egon denarentzako, babestu nahi gaituenarentzako. Hondarribiatik Euskal Herrira eta handik parekidetasunaren alde borrokatzen duten bidelagun guztietara zabal dadila!

ESP
A las mujeres nos ha traído hasta aquí el convencimiento de participar en igualdad en todos los espacios de la vida y tenemos claro que hay mucho que hacer fuera del 8 de septiembre. Que es un proceso de concienciación, diálogo y reflexión que hay que hacer día a día. Queremos dar vía libre a ello, para que no pasen otros 25 años sin conocer un alarde único y paritario del pueblo.

Para quien ha estado a nuestro lado estos largos años, para quien quiere seguir protegiéndonos. ¡Que se extienda de Hondarribia a Euskal Herria, y de allí a todas, todos y todes que acompañan en la lucha por la paridad!

dsc-1319.jpg img-795.jpg

Team and experience

EUS
Emakume gutxi batzuk hasi ziren 90. hamarkadan haien herriko jaietan parte hartu nahi zutela esaten eta eskaria egiten.
1996ean emakume gizon talde txiki bat saiatu zen alardean sartzen eta kolpez eta irainez ezkutatuta zeuden sotora itzularazi zituzten.
1997an emakume eta gizon horietako batzuk, beste gutxi batzuekin batera Jaizkibel Konpainia sortu zuten.

Eta pixkanaka-pixkanaka, tapoiei, plastiko beltzei, oztopo ezberdinei... aurre egiten 2022an 900 pertsonaz osatutako eta Hondarribiko kale guztietan txaloz jasotako konpainia izatera pasa gara. Oraindik ez dugu herriaren alarde bakar eta parekidea lortu, baina bidean gaude, loratzen eta ez dugu etsiko!

ESP
En la década de los 90, unas pocas mujeres comenzaron a decir y a pedir su participación en las fiestas de su pueblo.
En 1996 un pequeño grupo de mujeres intentó entrar en el alarde y fueron devueltas al sótano donde estaban escondidas con golpes e insultos.
En 1997 algunas de estas mujeres y hombres fundaron junto a otras pocas la Compañía Jaizkibel.

Y poco a poco, enfrentándonos a tapones, plásticos negros, diferentes obstáculos... hemos pasado a ser en 2022 una compañía compuesta por 900 personas y recibida con aplausos en todas las calles de Hondarribia. Todavía no hemos conseguido el alarde único y paritario del pueblo, pero estamos en el camino, ¡floreciendo, no nos resignaremos!

dsc-8224.jpg mg-1727.jpg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Gender Equality

  Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.